Daugiabučių namų renovacijos nauda

Daugiabučių namų modernizavimo projektas Lietuvoje startavo dar 2004 metais. Tiesa, projekto pradžia buvo vangi – iki 2012 metų renovacijos procesai buvo vykdomi gana lėtai ir modernizuota tik 480 namų. Tačiau vis labiau kylant gyvenimo kokybės standartams, vis daugiau žmonių ėmė pastebėti ir renovacijos naudą.

Nuo 2013 metų pradėjus vykdyti naują finansavimo modelį, valstybė į pastatų renovaciją jau investavo apie 0,5 mln. eurų. 2014 metais buvo inicijuotas ir atliktas auditas renovuotuose daugiabučių butuose. Audito metu nustatyta, kad atlikus modernizacijos darbus (apšiltinus pastatų sienas, renovavus stogą bei šildymo sistemas ir atlikus kitus modernizacijos projekte numatytus darbus) 82 % renovuotų namų šiluminis energijos suvartojimas sumažėjo nuo 50 % iki 80 %.

Panašus tyrimus kas mėnesį atlieka ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Pagal gautus duomenis pastatai suskirstomi į keturias kategorijas, atspindinčias jų energetinį efektyvumą. Analizuojant visų Lietuvos daugiabučių suvartojamą šilumos energiją pastebėta, kad renovuoti daugiabučiai priskiriami mažiausiai arba mažai šilumos suvartojančių namų grupėms.

2016 m. spalio mėnesį atlikta analizė rodo, kad beveik 50 % daugiabučių, kuriuose suvartojama mažiausiai šiluminės energijos, yra renovuoti. Labai įdomu pastebėti tai, kad kai kuriais atvejais modernizuotose pastatuose šilumos suvartojimas mažesnis negu naujos statybos būstuose.

Renovavus daugiabutį pastebimos su energijos suvartojimo mažėjimu susijusios naudos – tokio būsto gyventojai gali džiaugtis iki 50 % mažesne šildymo kaina, bei maždaug 3ºC padidėjusia vidutine patalpų temperatūra (nuo 18º C iki 21º C).

Taip pat akivaizdūs ir kiti renovacijos privalumai – iki 30 metų pailgėjęs pastato eksploatavimo laikotarpis, iki 80 % sumažėjusiomis pastato  priežiūros išlaidos. Jeigu renovacijos metu buvo apsispręsta atnaujinti vėdinimo sistemas į rekuperacines (kas yra rekomenduojama) – ženkliai gerėja oro kokybė bute, palaikomas optimalus oro drėgmės lygis, mažėja alergenų, užtikrinamas geras mikroklimas. Tai yra itin svarbu renovuotose pastatuose, kuomet pastatas tampa gerokai sandaresnis, taigi nebelieka natūralios patalpų ventiliacijos. Taip pat moderni rekuperacinė sistema veikia taip, kad išlaikytų šilumą patalpų viduje, taigi irgi prisideda prie energetinio efektyvumo.

Gyvenant gražiai sutvarkytoje, modernioje aplinkoje gerėja pasitenkinimas savo gyvenimo sąlygų kokybe. Kuo toliau, tuo labiau žmonės pastebi ir vertina šias naudas, taigi natūralu, kad tokio būsto vertė taip pat auga – maždaug iki 30%.