Daugiabučių namų renovacijos procesas

Renovacijos procesai Lietuvoje pasiekė neregėtus mastus – vien 2016 metais Lietuvoje modernizuoti 769 daugiabučiai namai, kas reiškia jog kiek daugiau nei 23 tūkstančiai šeimų apsigyveno šiltuose, atnaujintuose butuose. Palyginus su renovacijos pradžia – laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2012 m.  – kuomet per aštuonerius metus buvo modernizuota vos 479 daugiabučiai, tai išties įspūdingi skaičiai.

Situacija ėmė keistis 2013 m. Tuomet į daugiabučių renovacijos procesus aktyviai įsitraukė savivaldybės, buvo pakeista kompensacijos už renovaciją tvarka. Supaprastintai apibendrinant naująją tvarką – teisę į pilną kompensaciją už pastatų modernizavimą turi asmenys, kuriems priklauso pilna kompensacija už šildymą. Į programą įsitraukus savivaldybėms bei atnaujinus kompensacijos ir apmokėjimo už renovaciją tvarką, nuo 2013 m. iki 2016m. buvo pilnai modernizuoti 1507 daugiabučiai, bendros investicijos į daugiabučių modernizaciją nuo 2013 m. iki 2016 m. pabaigos siekė 0,5 mlrd. eurų.

Šie rezultatai atspindi ir kintančią gyventojų nuomonę apie renovaciją. Remiantis visuomenės nuomonės tyrimais, vos prieš penkerius metus 93,4 % gyventojai abejojo renovacijos nauda, o 2016 m. gruodžio mėnesį atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė gyventojų norėtų atnaujinti savo gyvenamąjį namą.

Siekiant geriausių renovacijos rezultatų, visi atnaujinimo darbai yra stebimi techninio prižiūrėtojo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) ir pačių gyventojų. Visgi, svarbiausia, kad pačioje pradžioje žmonės aiškiai sutartų, ko tikisi iš renovacijos ir kokius darbus planuoja atlikti bei aktyviai domėtųsi kaip yra rengiamas investicinis planas, kam kiek ir kodėl yra skiriama lėšų.

Taip pat labai daug lemiantis etapas – konkursas rangos darbams bei gyventojų keliamos sąlygos rangovui. Čia gali labai daug naudos duoti ir techninio prižiūrėtojo kompetencijos bei patarimai renkantis įmonę.

Galiausiai, gyventojai turėtų suprasti, kad statybas prižiūrintis asmuo nepraleidžia tiek daug laiko prie namo, kaip ten gyvenantys žmonės. Tad gyventojai turėtų būti aktyvūs ir kilus bet kokiems neaiškumams ar klausimams dėl vykdomų darbų kokybės, medžiagų sandėliavimo ar panašiai – iš karto kreiptis į prižiūrėtoją, kuris galėtų patikrinti ar visi darbai vykdomi laikantis standartų.

Glaudžiai bendradarbiaujant visoms renovacijoje dalyvaujančioms šalims – gyventojams, rangovui ir techniniam prižiūrėtojui – galima tikėtis geriausios darbų kokybės ir ilgai tarnausiančio rezultato.