Jau dešimt metų kartu dirbantys „PK projektavimo biuro “ specialistai puikiai suvokia, kad nuosavas būstas – didelis ir atsakingas žingsnis lik savo šeimos gerovės kūrimo bei kokia atsakomybė jiems tenka.

Nuo to, ar projektas atitinka individualius jūsų poreikius, ar pakankamai gerai apgalvotos gyvenamosios erdvės bei jų funkcionalumas priklausys, kaip jausitės naujame name.

„Pk Projektavimo biuras“ specialistai yra pasirengę suprojektuoti funkcionalų, estetišką, energetiškai efektyvų ir Jūsų lūkesčius atitinkantį pastatą, kuris atitiktų visus jūsų ir jūsų šeimos poreikius arba pasiūlyti jums tinkamiausią kartotinio projekto sprendimą.

 

Reikalingi dokumentai


Kad galėtume tiksliai įvertinti namo projektavimo galimybes, svarbu pateikti žemės sklypo įsigijimo dokumentus, žemės sklypo registracijos pažymą, žemės sklypo ribų planą. Jeigu sklype stovi pastatų, bus reikalinga registracijos pažymėjimas ir nekilnojamojo turto kadastro registro byla.

Pradėjus rengti individualaus namo projektą, reikia pasirūpinti parengiamąją dokumentacija –  topografine sklypo nuotrauka, gruntų geologiniais tyrimais, specialiųjų architektūrinių reikalavimų dokumentacija, inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygomis ir kt. Jeigu jau turite šiuos dokumentus, jų pristatymas paspartins projekto eigą, kitu atveju – juos teks rengti projektavimo metu.

Priklausomai nuo vietos, kurioje yra sklypas, bei pageidavimų projektui gali tekti pristatyti ir papildomus dokumentus – sklypo bendrasavininkių ar kaimynų raštišką sutikimą dėl projekto vykdymo, nacionalinės žemės tarnybos, kultūros paveldo departamento ar kitų savivaldybės skyrių leidimus statyboms ir kt.

Kuo daugiau ir tikslesnės dokumentacijos pristatysite pirmo susitikimo metu, tuo architektui bus paprasčiau įvertinti užsakymo atlikimo terminą bei kainą.

 

Taip, visiems klientams suteikiame nemokamą konsultaciją, kurios metu peržiūrime turimą dokumentaciją, aptariame svarbiausius projektavimo aspektus, eiliškumą, eigą, užsakovo pageidavimus bei lūkesčius.
Priklausomai nuo projekto sudėtingumo bei pristatytos dokumentacijos sudėties, suprojektuoti individualų namą gali užtrukti nuo 3 iki 6 mėnesių.
Projekto kaina priklauso nuo daugelio veiksnių: vietovės, kurioje bus vystomas projektas, kliento lūkesčių projektui, projekto sudėties ir kt., todėl ją galima įvardinti tik susipažinus su žemės sklypo nuosavybės dokumentais bei aptarus, kokio būsto nori klientas.
Bendruoju individualaus namo projekto rengimo atveju yra šie etapai: nuosavybės dokumentacijos įvertinimas; užsakovo pageidavimų ir poreikių aptarimas; parengiamosios dokumentacijos surinkimas; projekto architektūrinės ir sklypo plano dalies rengimas, eskizų derinimas su užsakovu; konstrukcinių ir inžinerinių sprendinių projektavimas; projekto derinimas valstybinėse institucijose; statybos leidimo gavimas.
Visgi individualus namo projektas nebūtų individualus, jeigu visiems atvejams būtų galima pritaikyti tą patį šabloną. Kiekvienas projektas pasižymi skirtingomis savybėmis – skiriasi vietovės ypatumai, situacija gretimuose sklypuose, juridiniai niuansai bei konkretūs lūkesčiai galutiniam statiniui. Todėl kiekvieno projekto etapus individualiai deriname asmeniškai susitikę su kiekvienu klientu.
Bendruoju atveju individualaus namo projekto sudėtį nustato statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ. Tačiau, atsižvelgiant į žemės sklypo ypatumus bei kiekvieno užsakovo individualius poreikius, tiksli projekto sudėtis yra aptariama su kiekvienu užsakovu asmeniškai.
Statybos leidimo reikalingumą nusako statybos techninis reglamentas. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
Tačiau apibendrinant galime teigti, kad po 2017 metų statybos reglamentų koregavimo beveik visiems statiniams ir pastatams (su nedidelėmis išimtimis) reikalingas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas. I ir II grupės nesudėtingiems statiniams (pvz. gyvenamiesiems namams iki 80 kv. m. ) reikalingas rašytinis pritarimas t.y. paprastesnė ir greitesnė projekto derinimo su valstybinėmis institucijomis procedūra.
Kartotinis namo projektas – jau suprojektuotas ir parengtas praktiško bei funkcionalaus namo projektas. Pasirinkus kartotinį projektą 2-3 mėnesiais sutrumpėja visas procesas, projektas kainuoja mažiau negu individualus projektas. Individualus namo projektas yra kuriamas specialiai jums, siekiant kad pastato vidaus ir išorės architektūra idealiai atitiktų jūsų poreikius bei pageidavimus, kad būtų tiksliai atsižvelgta į pastato orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir supančią aplinką.
Pagal individualius poreikius projektuojame namo inžinerines sistemas, energijos taupymo priemones.