Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir restauracijos projektų rengimas – ypatingos reikšmės ir daug žinių reikalaujantis darbas. Šie projektai rengiami ir vykdomi vadovaujantis LR galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkybą (tvarkomuosius paveldosaugos darbus) reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

Atliekant kultūros paveldo objekto tvarkybos ir statybos darbus maksimaliai išlaikomas tūris, stogo forma, autentiška planinė struktūra, fasadų autentiška išvaizda, laikančių konstrukcijų medžiagiškumas bei elementai. Rengiant projektą nenumatomi darbai galintys sumenkinti arba pažeisti pastato vertingąsias savybes, išlikusius autentiškus elementus.