Visuomeninių pastatų statyba


Rengiame projektus visuomeniniams ir administraciniams pastatams (biurams), prekybos pastatams (paviljonams, parduotuvėms), mokymo įstaigoms (mokykloms, darželiams, socialiniams centrams, bibliotekoms), sporto paskirties pastatams (atviriems ir uždariems teniso kortamsi, sporto aikštynams).

Projektuojant visuomenės paskirties pastatus yra itin svarbu pastatą tinkamai įkomponuoti į supančią aplinką, suprojektuoti patogius priėjimus ir privažiavimus, užtikrinti pastato funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Didelį dėmesį kreipiame ir į erdvių aplink pastatą sutvarkymą, bei pritaikymą visuomenės poreikiams. Taip pat rengiame esamų visuomeninių pastatų modernizavimo projektus, kurių tikslas – šilumos energijos sutaupymas, padidintas energetinis efektyvumas, naujos kokybės sukūrimas ir pastato tarnavimo laiko pratęsimas. Dažnai tenka keisti pastatų paskirtį, juos pritaikant visuomenės poreikiams – kaip pavyzdį galime paminėti carinių kareivinių pritaikymą socialinių paslaugų centrui, ūkio paskirties pastato pritaikymą mokslo pastato reikmėms ir kt.

Sandėliavimo pastatų statyba


Rengiame projektus šaltiesiems bei šildomiems sandėliavimo pastatams, pramoniniams šaldytuvams, birių produktų stoginėms, grūdų elevatoriams (aruodams). Rengdami sandėliavimo pastatų projektus visada atsižvelgiame į konkrečius bei specifinius užsakovų pageidavimus, vengiame perteklinių priešgaisrinių ar technologinių sprendinių, siekiame, kad būtų paprasta ir ekonomiška pastatą pastatyti bei eksploatuoti.

Ūkinių pastatų projektavimas


Rengiame projektus įvairios paskirties ūkiniams pastatams – ūkio technikos stoginėms, grūdų elevatoriams (aruodams), džiovykloms, valomosios, gyvulininkystės fermoms (vištidėms, karvidėms, kiaulidėms ir kt.), garažams. Turime sukaupę didelę patirtį projektuodami ūkinius pastatus stambiems ūkininkams ar žemės ūkio bendrovėms.

Pramoninių pastatų statyba


Rengiame projektus įvairių gamybos šakų (medžio, metalo apdirbimo, chemijos pramonės, maisto apdirbimo ir kt.) pastatams, jų inžinerinėms sistemoms (patalpų oro valymas aspiracija, suspaustas oras, transporteriai ir kt.). Projektavimo eigoje bendradarbiaujame su technologinės įrangos gamintojais ir tiekėjais, siekdami optimaliai išnaudoti projektuojamas patalpas, įvertinti galimą veiklos plėtrą ar pasikeitimus.