Visuomeninių pastatų projektavimas


Rengiame projektus visuomeniniams ir administraciniams pastatams (biurams), prekybos pastatams (paviljonams, parduotuvėms), mokymo įstaigoms (mokykloms, darželiams, socialiniams centrams, bibliotekoms), sporto paskirties pastatams (atviriems ir uždariems teniso kortamsi, sporto aikštynams).

Projektuojant visuomenės paskirties pastatus yra itin svarbu pastatą tinkamai įkomponuoti į supančią aplinką, suprojektuoti patogius priėjimus ir privažiavimus, užtikrinti pastato funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Didelį dėmesį kreipiame ir į erdvių aplink pastatą sutvarkymą, bei pritaikymą visuomenės poreikiams. Taip pat rengiame esamų visuomeninių pastatų modernizavimo projektus, kurių tikslas – šilumos energijos sutaupymas, padidintas energetinis efektyvumas, naujos kokybės sukūrimas ir pastato tarnavimo laiko pratęsimas. Dažnai tenka keisti pastatų paskirtį, juos pritaikant visuomenės poreikiams – kaip pavyzdį galime paminėti carinių kareivinių pritaikymą socialinių paslaugų centrui, ūkio paskirties pastato pritaikymą mokslo pastato reikmėms ir kt.